Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM

Allopurinol 300mg

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Allopurinol
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VNB-4166-05

Amlodipin 10mg

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Amlodipin besylat tương đương 10mg Amlodipin
 • Số đăng ký: VD-11902-10

Aspamic

 • Thành phần: Aspartame
 • Dạng thuốc: Thuốc bột
 • Số đăng ký: VD-1058-06

Aspamic 35mg

 • Thành phần: Aspartame
 • Dạng thuốc: Thuốc bột
 • Số đăng ký: VNA-4186-01

Atorvastatin 10mg

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Atorvastatin
 • Dạng thuốc: Viên bao phim
 • Số đăng ký: VNB-2360-04

Atorvastatin 20mg

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Atorvastatin
 • Dạng thuốc: Viên bao phim
 • Số đăng ký: VNB-1940-04

Bromhexin 8mg

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Bromhexin hydroclorid 8mg
 • Dạng thuốc: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
 • Số đăng ký: VD-10691-10

Cedodime

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cefpodoxime proxetil
 • Dạng thuốc: Viên bao phim
 • Số đăng ký: VD-1488-06

Cefalexin 250 mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cefalexin monohydrat compacted tương ứng 250mg Cefalexin
 • Dạng thuốc: hộp 1 chai 100 viên, 200 viên nang
 • Số đăng ký: VD-14003-11

Cefalexin 250mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cephalexin monohydrate
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VD-3552-07

Cefpodoxime 100mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cefpodoxime proxetil
 • Dạng thuốc: Viên bao phim
 • Số đăng ký: VD-1060-06

Cefuroxim domesco 125mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cefuroxime
 • Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
 • Số đăng ký: VNB-3868-05

Cefuroxim domesco 250mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cefuroxime
 • Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
 • Số đăng ký: VNB-3869-05

Cefuroxim domesco 500mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cefuroxime
 • Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
 • Số đăng ký: VNB-3870-05

Cetamet 250mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cefetamet pivoxil hydroclorid 250mg
 • Số đăng ký: VD-11903-10

Cetamet 500mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cefetamet pivoxil hydroclorid 500mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-11904-10

Chlorpheniramin maleat 4mg

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Thành phần: Chlorpheniramine maleate
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VD-1489-06

Clopheniramin maleat 4mg

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Thành phần: Chlorpheniramine
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VNA-3331-00

Cloxacillin 500mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cloxacillin sodium compacted tương đương cloxacillin 500mg
 • Dạng thuốc: Thuốc bột tiêm
 • Số đăng ký: VD-10695-10

Co-Dovel 150mg/12,5mg

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Irbesartan 150mg, Hydrochlorothiazid 12,5mg
 • Số đăng ký: VD-11905-10