Thuốc gây tê, mê

Linanrex

 • Thuốc gây tê, mê
 • Thành phần: Mỗi ống 1ml chứa: Noradrenalin (dưới dạng Noradrenalin acid tartrat) 1mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
 • Số đăng ký: VD-31225-18

Ether

 • Thuốc gây tê, mê

Lidocaine + Epinephrine

 • Thuốc gây tê, mê

Alfentanil

 • Thuốc gây tê, mê
 • Thành phần: Alfentanil
 • Dạng thuốc: Dung dịch thuốc tiêm

Mivacurium chloride

 • Thuốc gây tê, mê
 • Dạng thuốc: Thuốc mivacurium chloride có những dạng và hàm lượng sau: thuốc tiêm 0.5 mg/ml, 2 mg/ml.

Interferon alfa 2a

 • Thuốc gây tê, mê
 • Thành phần: Interferon alfa 2a
 • Dạng thuốc: Interferon alfa - 2a: Bột để tiêm,Dung dịch tiêm Interferon alfa - 2b: Bột để tiêm;Dung dịch tiêm Interferon alfa - n1:Dung dịch tiêm; Interferon alfa - n3: Dung dịch tiêm;

Propofol 1% Kabi

 • Thuốc gây tê, mê
 • Thành phần: Mỗi 20ml chứa: Propofol 200mg
 • Dạng thuốc: Nhũ tương tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch
 • Số đăng ký: VN-21383-18

Buprenorphine

 • Thuốc gây tê, mê

Ropivacain

 • Thuốc gây tê, mê

Lignocaine

 • Thuốc gây tê, mê
 • Thành phần: Lignocaine HCl
 • Dạng thuốc: Gel

Solcoseryl®

 • Thuốc gây tê, mê
 • Dạng thuốc: Thuốc Solcoseryl® có dạng bôi và hàm lượng 5%.

Biofreeze® Gel

 • Thuốc gây tê, mê
 • Dạng thuốc: Thuốc Biofreeze® Gel có dạng gel, khối lượng 113g.

Regivell

 • Thuốc gây tê, mê
 • Thành phần: Bupivacain HCl5mg/ml
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-21647-18

Lidocain 10%

 • Thuốc gây tê, mê
 • Dạng thuốc: Lidocain 10% có ở dạng dung dịch phun mù, hộp 1 chai 38g.

Lidocaine + Fluorescein

 • Thuốc gây tê, mê

Liên nhục

 • Thuốc gây tê, mê
 • Thành phần: Liên nhục
 • Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
 • Số đăng ký: VD-31141-18

Halothan

 • Thuốc gây tê, mê

Levobupivacaine

 • Thuốc gây tê, mê

Benzocaine