Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ

Pacilis 10

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Tadalafil 10mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33275-19

Pacilis 20

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Tadalafil 20mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33276-19

Myogynan SH

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Metronidazol 500 mg; Nystatin (tương ứng 20 mg) 100.000 UI; Neomycin sulfat (tương ứng 100 mg) 65.000 UI
 • Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
 • Số đăng ký: VD-33224-19

Muslexan 6

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Tizanidin (dưới dạng Tizanidin hydroclorid) 6mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-33916-19

Muslexan 4

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Tizanidin (dưới dạng Tizanidin hydroclorid) 4mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-33915-19

Methocarbamol 1g/10ml

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Methocarbamol 1g/10ml
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VD-33495-19

EPEMAN Tab

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Eperisone HC150mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao đường
 • Số đăng ký: VN-22348-19

D-Cotylexsyl

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Clorphenesin carbamat 125mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao đường
 • Số đăng ký: VD-33959-19

Bảo nhi Đông Dược Việt

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Cao lỏng hỗn hợp dược liệu 1,2ml (tương đương 5.850mg dược liệu, bao gồm: Sa sâm 900mg; Bạch truật 600mg; Hoài sơn 900mg; Trần bì 300mg; Thần khúc 300mg; Phục linh 900mg; Cam thảo 300mg; Bạch biển đậu 600mg; Sơn tra 600mg; Bạch thược 450mg)
 • Dạng thuốc: Thuốc cốm
 • Số đăng ký: VD-33191-19

Tolazoline

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Tolazoline hydrochloride
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm

Oxybutynine

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Oxybutynine
 • Dạng thuốc: Viên nén

Flavoxate

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Flavoxate Hydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nén;Viên nén bao phim

Mepheboston 500

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Mephenesin 500mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31071-18

Ciacilove

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Tadalafil 10mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31350-18

Tần giao phiến

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Tần giao
 • Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
 • Số đăng ký: VD-31192-18

Whey protein

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ

Pancuronium bromid

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Dạng thuốc: Ống tiêm 4 mg/2 ml, chỉ tiêm tĩnh mạch. Là thuốc chẹn thần kinh - cơ không khử cực, tác dụng khởi phát sau 3 phút tiêm tĩnh mạch và kéo dài 45 - 60 phút.

Zevagra

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Tadalafil 20 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31133-18

Baclofus 10

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Baclofen 10 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31103-18

Fada Rocuronio

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Mỗi ống 5ml chứa: Rocuronium bromide 50mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-21358-18