Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ

Oxybutynine

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Oxybutynine
 • Dạng thuốc: Viên nén

Flavoxate

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Flavoxate Hydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nén;Viên nén bao phim

Mepheboston 500

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Mephenesin 500mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31071-18

Ciacilove

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Tadalafil 10mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31350-18

Tần giao phiến

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Tần giao
 • Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
 • Số đăng ký: VD-31192-18

Whey protein

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ

Pancuronium bromid

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Dạng thuốc: Ống tiêm 4 mg/2 ml, chỉ tiêm tĩnh mạch. Là thuốc chẹn thần kinh - cơ không khử cực, tác dụng khởi phát sau 3 phút tiêm tĩnh mạch và kéo dài 45 - 60 phút.

Zevagra

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Tadalafil 20 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31133-18

Baclofus 10

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Baclofen 10 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31103-18

Fada Rocuronio

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Mỗi ống 5ml chứa: Rocuronium bromide 50mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-21358-18

Chlorphenesin carbamat

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Chlorphenesin carbamat
 • Dạng thuốc: Viên nén

Tadalextra 20

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Tadalafil 20 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31226-18

Decozaxtyl 500

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Mephenesin 500mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-31384-18

Cyclobenzaprine

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Cyclobenzaprine

Meyerafil

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Tadalafil 20mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31364-18

Degicosid 4

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Thiocolchicosid 4mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31401-18

DHC 10

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Cao khô diệp hạ châu (tương đương 10g diệp hạ châu) 1000mg
 • Dạng thuốc: Cốm
 • Số đăng ký: VD-31292-18

Novomycine 0,75 M.IU

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Mỗi gói 3g chứa: Spiramycin 750.000 IU
 • Dạng thuốc: Thuốc cốm uống
 • Số đăng ký: VD-31315-18

Myoless

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: Eperison hydrochlorid 50mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao đường
 • Số đăng ký: VN-21410-18

cisatracurium

 • Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ
 • Thành phần: cisatracurium
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền