Khoáng chất và Vitamin

Calci D chewing

 • Khoáng chất và Vitamin
 • Thành phần: Calci (dưới dạng Calci carbonat 1250mg) 500mg; Vitamin D3 400IU
 • Dạng thuốc: Viên nén nhai
 • Số đăng ký: VD-31337-18

Vitamin A-D

 • Khoáng chất và Vitamin
 • Thành phần: Vitamin A (Retinyl palmitat) 5000 IU; Vitamin D3 (Colecalciferol) 400 IU
 • Dạng thuốc: Viên nang mềm
 • Số đăng ký: VD-31111-18

DL-alpha tocopheryl

 • Khoáng chất và Vitamin
 • Thành phần: DL-alpha tocopheryl acetate
 • Dạng thuốc: Viên nang mềm

Chromium picolinate

 • Khoáng chất và Vitamin

Vitamin 3B plus

 • Khoáng chất và Vitamin
 • Thành phần: Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 125mg; Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 125mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 250mcg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31158-18

Bảo Phế Vương