Khoáng chất và Vitamin

Stonebye

  • Khoáng chất và Vitamin
  • Dạng thuốc: TPBVSK Stonebye được sản xuất dưới dạng viên nén dùng để uống. Mỗi viên nén chứa các thành phần với hàm lượng như sau:

Vitamin B3 (Niacin)

  • Khoáng chất và Vitamin

Kyoman

  • Khoáng chất và Vitamin
  • Dạng thuốc: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KYOMAN được sản xuất dưới dạng viên nang cứng, dùng để uống.

Glotamin - C®