Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Hwabra Ophthalmic solution

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Tobramycin 18mg/6ml
 • Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
 • Số đăng ký: VN-21639-18

Maxitrol

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Mỗi ml hỗn dịch chứa: Dexamethason 1mg; Neomycin sulfat 3500IU; Polymyxin B sulfat 6000IU
 • Dạng thuốc: Hỗn dịch nhỏ mắt
 • Số đăng ký: VN-21435-18

Denicol

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Dạng thuốc: Thuốc Denicol có dạng dung dịch dùng để rơ lưỡi cho trẻ. Hàm lượng hoạt chất trong một chai 15ml bao gồm:
  • Natri borat………3,87g
  • Vanilin……………0,021g
  • Glycerin………….15ml
   

Olopatadine

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Optive® UD

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Dạng thuốc: Thuốc Optive® UD có dạng thuốc tra mắt hàm lượng 0,4 ml.
   

Zymafluor®

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Dạng thuốc: Thuốc Zymafluor® có dạng viên nén hàm lượng 0,25 mg, 1 mg.

Opcon - A®

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Dạng thuốc: Thuốc Opcon – A® có dạng dung dịch nhỏ mắt lọ 15 ml.

Newmytoba 0,1%

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Fluorometholone 6 mg
 • Dạng thuốc: Hỗn dịch nhỏ mắt
 • Số đăng ký: VN-21442-18

Flumetasone + Clioquinol

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Dạng thuốc: Thuốc flumetasone + clioquinol có những dạng và hàm lượng sau:
  • Dung dịch: 7.5ml (32 ± 3 giọt/1ml) chứa 1% clioquinol và 0,02% flumetasone pivalate.
   

Chlorhexidine Gluconate