Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

Nifluril Gel Gingival®

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Dạng thuốc: Thuốc Nifluril Gel Gingival® có những dạng và hàm lượng sau:
  • Dạng gel dùng ngoài da: mỗi 100 g chứa 2,5 g axit niflumic;
  • Dạng gel thoa nướu răng: mỗi 100 g chứa hexetidine 0,2 g + axit niflumic 3 g.
   

Theratears®

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Dạng thuốc: Thuốc Theratears® có dạng dung dịch nhỏ mắt và hàm lượng 15ml.

Rimexolone

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng

MucousAPC 100

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Mỗi gói 1,5g chứa: Carbocistein 100 mg
 • Dạng thuốc: Thuốc bột uống
 • Số đăng ký: VD-33390-I9

Moxiforce Eye drops

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Mỗi 5ml chứa: Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydroclorid27,25mg) 25mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
 • Số đăng ký: VN-22486-19

Moxifloxan 5mg/ml eye drops, solution

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Mỗi 5ml dung dịch chứa: Moxifloxacin hydrochlorid 25mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
 • Số đăng ký: VN-22375-19

Mepatyl

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Mỗi lọ 10ml chứa: Acid acetic 0,208g
 • Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ tai
 • Số đăng ký: QLĐB-799-19

Litiap

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Mỗi 1ml dung dịch chứa: Latanoprost 0,05mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
 • Số đăng ký: VN-22342-19

Ikervis

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Ciclosporin0,3mg/0,3ml
 • Dạng thuốc: Nhũ tương nhỏ mắt
 • Số đăng ký: VN3-245-19

Fosmitic

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Mỗi 1 ml chứa: Fosfomycin natri 30 mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ tai
 • Số đăng ký: VD-33152-19

Eyesintact

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Mỗi 1ml dung dịch chứa: Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 3mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
 • Số đăng ký: VN-22280-19

Dksalt

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Mỗi 60 ml dung dịch chứa: Natri clorid 540 mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch xịt mũi
 • Số đăng ký: VD-33307-19

Cufo Lozenges (Lemon)

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: 2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1,2 mg; Amylmetacresol 0,6 mg
 • Dạng thuốc: Viên ngậm
 • Số đăng ký: VN-22367-19

Cufo Lozenges (Honey Lemon)

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: 2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1,2 mg; Amylmetacresol 0,6 mg
 • Dạng thuốc: Viên ngậm
 • Số đăng ký: VN-22366-19

Collydexa gold

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Mỗi 5ml chứa: Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 15mg; Dexamethason natri phosphat 5mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch thuốc tra mắt, nhỏ mũi, nhỏ tai
 • Số đăng ký: VD-33155-19

Cipro-USL

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Mỗi 1ml dung dịch chứa: Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin hydrochlorid) 3mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
 • Số đăng ký: VN-22480-19

Acedrop

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Mỗi 1 ml chứa: Acetylcystein 50 mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch nhỏ mắt
 • Số đăng ký: VD-33150-19

Carteolol

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Carteolol
 • Dạng thuốc: Thuốc nhỏ mắt

Natri diquafosol

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Diquafosol sodium
 • Dạng thuốc: Thuốc nhỏ mắt; Dung dịch nhỏ mắt

Gramicidin

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Gramicidin
 • Dạng thuốc: Viên nén, dung dịch nhỏ mắt