Thuốc cấp cứu và giải độc

Pralidoxime

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Dạng thuốc: Pralidoxime có dạng thuốc bột pha tiêm tĩnh mạch với hàm lượng 1g.

Folinate de calcium Aguettant 100mg

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Thành phần: Acid folinic (dưới dạng Calci folinat) 100mg
 • Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
 • Số đăng ký: VN-22264-19

Fabacoem 500

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Thành phần: Deferiprone 500mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33589-19

Derikad

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Thành phần: Deferoxamine mesylate 500 mg
 • Dạng thuốc: Thuốc tiêm đông khô
 • Số đăng ký: VD-33405-19

Atropin 0,1%

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Thành phần: Atropin sulfat 1mg/1ml
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VD-33719-19

Adrenaline aguettant 0.1mg/ml

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Thành phần: Mỗi 10ml dung dịch chứa: Adrenalin 1mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn
 • Số đăng ký: VN-22425-19

Idarucizumab

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Thành phần: Idarucizumab
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm/truyền 50 mg/mL

Methadone

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Deferoxamine

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Thành phần: Deferoxamine mesylate
 • Dạng thuốc: Thuốc bột pha dung dịch tiêm truyền

Protamine sulfate

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Antithrombin III

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Sugammadex

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Thành phần: Sugammadex
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm;Dung dịch tiêm tĩnh mạch

Natri canxi edetat

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Ipecac

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Dạng thuốc: Thuốc Ipecac có dạng siro.

Naloxegol

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Dạng thuốc: Naloxegol có ở dạng viên nén.

Sevelamer hydrochloride

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Varenicline

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Trientine

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Dạng thuốc: Thuốc trientine có dạng viên nang với hàm lượng 250mg.

Natri polystyrene sulfonate

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Axit Carglumic

 • Thuốc cấp cứu và giải độc