Thuốc sát khuẩn

Natri chlorid

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Sodium chloride
 • Dạng thuốc: dung dịch dùng ngoài, thuốc xịt mũi, thuốc súc miệng 0,9%

Povidone iode

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Povidon iod
 • Dạng thuốc: dung dịch dùng ngoài, gel bôi da, thuốc mỡ

Kali permanganat (thuốc tím)

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Potassium permanganate
 • Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài da 1:10.000 (0,01%)

Cetrimide

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Cetrimide

TP Povidon iod 10% Spray

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Mỗi 15 ml chứa: Povidone Iod 1,5g
 • Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
 • Số đăng ký: VD-31198-18

Betadine Antiseptic Paint

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Mỗi chai 8ml dung dịch chứa: Povidon iod 10% kl/tt
 • Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
 • Số đăng ký: VN-21627-18

TP Povidon iod 7,5%

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Mỗi 100 ml chứa: Povidon iod 7,5g
 • Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
 • Số đăng ký: VD-31199-18

Povidine 10 %

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Mỗi 8 ml dung dịch chứa: Povidon iod 0,8g
 • Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
 • Số đăng ký: VD-31097-18

Cetylpyridinium

 • Thuốc sát khuẩn
 • Dạng thuốc: Viên nén ngậm;Viên ngậm họng không đường;Nước súc miệng

Domperidone + Paracetamol

 • Thuốc sát khuẩn

Hapacol 250

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Paracetamol 250mg
 • Dạng thuốc: Hapacol 250 có dạng thuốc bột sủi bọt.
 • Số đăng ký: VD-10001-10

TP Povidon iod 10% Gel

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Mỗi 10g gel chứa: Povidon iod 1g
 • Dạng thuốc: Gel dùng ngoài
 • Số đăng ký: VD-31197-18

Povidone iodine

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Mỗi 20 ml dung dịch chứa: Iod (dưới dạng Povidon iod) 0,2g
 • Dạng thuốc: Dung dịch sát khuẩn
 • Số đăng ký: VD-31059-18

TP Povidon iod 10%

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Mỗi 25 ml chứa: Povidone Iod 2,5g
 • Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
 • Số đăng ký: VD-31196-18

ABO.10

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Boric acid
 • Dạng thuốc: Dung dịch bôi da
 • Số đăng ký: VNA-4905-02

Alcool 90

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Ethanol
 • Dạng thuốc: Dung dịch
 • Số đăng ký: VNA-4819-02

Armyvidin

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Povidone Iodine
 • Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
 • Số đăng ký: S795-H12-05

Benzyl benzoate 30%

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Benzyl benzoate
 • Dạng thuốc: Nhũ dịch dùng ngoài
 • Số đăng ký: VNS-0156-02

Betadine Antiseptic Solution

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Povidone Iodine
 • Dạng thuốc: Dung dịch sát khuẩn
 • Số đăng ký: VN-10690-10

Betadine garge and mouthwash

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Povidone Iodine
 • Dạng thuốc: Dung dịch súc miệng
 • Số đăng ký: VN-10429-05