XL Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ

Etodolac

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Etodolac
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim; Viên nén; Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VN-11399-10

Tinidazole 500mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Tinidazole
 • Dạng thuốc: Tinidazole 500mg có ở dạng viên nén bao phim.
 • Số đăng ký: VN-7891-09

Abacid

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Omeprazole
 • Dạng thuốc: Viên nang chứa vi hạt bao tan trong ruột
 • Số đăng ký: VN-14401-11

Abanax Tablets

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Cimetidine
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-9553-05

Abicof Syrup

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Thành phần: Diphenhydramine HCl; Amonium Chloride; Sodium Citrate; Menthol
 • Dạng thuốc: Si rô
 • Số đăng ký: VN-15663-12

Abydium

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Loperamide HCl BP
 • Dạng thuốc: Viên nang gelatin cứng
 • Số đăng ký: VN-12744-11

Acitral

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Itraconazole
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-6357-08

AC-lyte

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Acetylcysteine
 • Dạng thuốc: Bột pha hỗn dịch uống
 • Số đăng ký: VN-8345-09

Adep XL capsules

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Thành phần: Fluoxetine HCl
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-10632-10

Aiwin Sachet

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Erythromycin ethylsuccinate
 • Dạng thuốc: Thốc bột uống-250mg Erythromycin
 • Số đăng ký: VN-2139-06

Alben

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Albendazole
 • Dạng thuốc: Viên nén nhai
 • Số đăng ký: VN-5686-10

Aleact 120 tablets

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Thành phần: Fexofenadine
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-9554-05

Aleact tablets

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Thành phần: Fexofenadine
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-9555-05

Alendroxl

 • Thành phần: Alendronic acid
 • Dạng thuốc: Viên nén không bao
 • Số đăng ký: VN-13436-11

Allor syrup

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Thành phần: Loratadine
 • Dạng thuốc: Sirô
 • Số đăng ký: VN-10633-10

Allor-10

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Thành phần: Loratadine
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-5687-10

Allrite

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Lanzoprazole; Clarithromycine; Tinidazole
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng; viên nén bao phim; viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-13922-11

Ambrotor

 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-8958-09

Amicapex 200

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Amidarone
 • Dạng thuốc: Viên nén không bao
 • Số đăng ký: VN-13923-11

Anesir

 • Thành phần: Metronidazole, Neomycin sulphate, Nystatin
 • Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
 • Số đăng ký: VN-7888-09