Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ

Adotril

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Racecadotril
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-10259-05

Allercet

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Thành phần: Cetirizine
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-8233-04

Allercet-DC

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Thành phần: Cetirizine Hydrochloride; Phenylephedrin Hydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-14271-11

Amalar-XL

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Artemether, Lumefantrine
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-6738-08

Amlibon

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Amlodipine
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-6312-02

Amlong

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Amlodipine
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-10260-05

Amlong-A

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Amlodipine,Atenolol
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-8835-09

Amlong-L

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Lisinopril, Amlodipine besylate
 • Dạng thuốc: Viên nén không bao
 • Số đăng ký: VN-3690-07

Amlozaar

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Amlodipine besylate
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim-5mg
 • Số đăng ký: VN-2420-06

Amoxicillin & Potassium clavulanate for oral suspension USP

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicilline, Kali Clavulanate + silicon dioxyd
 • Dạng thuốc: Bột pha b\hỗn dịch uống-125mg/31,25mg
 • Số đăng ký: VN-2421-06

Amoxicillin & Potassium clavulanate Tablets BP

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicilline Sodium, Potassium clavulanate
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim-500/125mg
 • Số đăng ký: VN-3107-07

Amoxicillin capsules BP 500mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicillin Trihydrate
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-14281-11

Ampicillin & Cloxacilin capsules

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Ampicillin, Cloxacillin sodium
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-2422-06

Amzak OD 5

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Amlodipine
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-7688-03

Angizaar H

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Losartan, Hydrochlorothiazide
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-5559-01

Angizaar-25

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Losartan potassium
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-14282-11

Angizaar-50

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Losartan potassium
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim-50mg
 • Số đăng ký: VN-1430-06

Angizaar-II

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Losartan potassium, Hydrochlorothiazide
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-2424-06

Avas-10

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Atorvastatin calcium
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-14283-11

Avas-20

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Atorvastatin calcium
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-14273-11