Thuốc đường tiêu hóa

Berberin DOMESCO®

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Thuốc Berberin DOMESCO® có dạng viên nang và hàm lượng 100 mg.

Domperidon STADA®

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Thuốc Domperidon STADA® có dạng viên nén bao phim và hàm lượng domperidon 10mg.
  @DOMAIN@ không đưa ra các lời khuyên, chẩn đoán hay các phương pháp điều trị y khoa

Domperidon GSK®

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Thuốc Domperidon GSK® có dạng viên nén và hàm lượng domperidon 10mg.

Omeprazol STADA® 20mg

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Thuốc Omeprazol 20mg STADA® có dạng viên nén và hàm lượng 10mg.

Spasmaverine

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Thuốc Spasmaverine® có dạng viên nén, hàm lượng 40mg, 60mg và 120mg.

Pepto-Bismol®

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Thuốc Pepto-Bismol® có dạng lỏng, hàm lượng 118, 236, 354, 473ml.

Mesalazine

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Thuốc mesalazine có những dạng và hàm lượng sau:
  • Thuốc đạn: 250 mg, 500 mg, 1 g;
  • Hỗn dịch để thụt trực tràng: 1 g/100 ml, 2 g/60 ml, 4 g/60 ml;
  • Viên bao tan trong ruột: 250 mg, 400 mg, 500 mg.
   

Lubiprostone

 • Thuốc đường tiêu hóa

Dolasetron

 • Thuốc đường tiêu hóa

Dehydroemetin

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Thuốc dehydroemetin có những dạng thuốc tiêm 30 mg hoặc 60 mg.
   

Beano®

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Thuốc Beano® có dạng viên nén.
   

Apo Ranitidine®

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Thuốc Apo Ranitidine® có những dạng và hàm lượng như sau:
  • Viên nén 150 mg;
  • Viên nang 300 mg.
   

Sutomach MM

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Mỗi 6g gel chứa Sucralfat 1000mg
 • Dạng thuốc: Gel uống
 • Số đăng ký: VD-33840-19

Stomazol - Cap 40

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol (Esomeprazol magnesi trihydrat) 8,5% dạng vi hạt tan trong ruột) 40mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-33281-19

Stomazol - Cap 20

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol (Esomeprazol magnesi trihydrat) 8.5% dạng vi hạt tan trong ruột) 20mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-33280-19

Spas-Agi 120

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Alverin citrat 120 mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-33384-19

Sotig 40

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat)40 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao tan ở ruột
 • Số đăng ký: VN-22361-19

Sotig 20

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesi dihydrat)20 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao tan ở ruột
 • Số đăng ký: VN-22360-19

Sopezid 40

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng pellet chứa Esomeprazol magnesi dihydrat) 40mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VN-22359-19

Siro Quy tỳ Hà Minh

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Mỗi chai 120ml chứa: Đảng sâm 4,34g; Bạch truật 8,68g; Hoàng kỳ 8,68g; Cam thảo 2,17g; Phục linh 8,68g; Viễn chí 0,87g; Toan táo nhân 8,68g; Long nhãn 8,68g; Đương quy 0,87g; Mộc hương 4,34g; Đại táo 2,17g
 • Dạng thuốc: Siro
 • Số đăng ký: VD-33711-19