Thuốc đường tiêu hóa

Stebigs Tablet

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Rebamipid 100mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-21588-18

Grazyme

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Alpha amylase (dưới dạng Diatase nấm 1 : 800) 100mg; Papain 100mg; Simethicon 30mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VN-21612-18

Maxxhepa Urso 200

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Acid ursodeoxycholic 200 mg
 • Dạng thuốc: Viên nang mềm
 • Số đăng ký: VD-31064-18

Xuyên khung

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Xuyên khung
 • Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
 • Số đăng ký: VD-31275-18

Loperamide Hexal®

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Thuốc Loperamide Hexal® có dạng viên nén và hàm lượng 2 mg.

Winner

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Itoprid hydrochlorid 50mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31152-18

Glucerna®

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Sữa Glucerna® có dạng hỗn dịch uống hương vani, hàm lượng 250 ml.

Pms - Probio®

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Thuốc Pms – Probio® có dạng bột đông khô pha hỗn dịch uống chứa từ 108 vi sinh vật sống.

Controloc®

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Thuốc Controloc® được bào chế dưới dạng viên uống.

Nissel®

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Thuốc Nissel® dạng viên nén chứa biphenyl dimethyl dicarboxylate 25 mg.

Dudencer

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Dudencer có ở dạng viên nang cứng.

Amoxicillin - Clarithromycin - Lansoprazole

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Amoxicillin – Clarithromycin – Lansoprazole có ở dạng uống.

Colistin sulfate

 • Thuốc đường tiêu hóa

Spaspyzin

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Alverin citrat 40mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31389-18

Antibio Pro

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Dạng thuốc: Antibio Pro có ở dạng thuốc bột.

Bismuth trioxid

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: bismuth subcitrat
 • Dạng thuốc: Viên nén

Palohalt

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Mỗi 5ml dung dịch chứa: Palonosetron (dưới dạng Palonosetron hydroclorid) 0,25mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-21432-18

Altamin