Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM

Alimemazine

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Thành phần: Alimemazine tartrat
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VNA-3671-00

Hapacol 250

 • Thuốc sát khuẩn
 • Thành phần: Paracetamol 250mg
 • Dạng thuốc: Hapacol 250 có dạng thuốc bột sủi bọt.
 • Số đăng ký: VD-10001-10

Klamentin®

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicilline trihydrate, clavulanate potassium
 • Dạng thuốc: Thuốc Klamentin® có dạng viên nén và hàm lượng klamentin 1g, 625mg, 500mg, 250mg. Hàm lượng dạng kết hợp: klamentin 500/125, klamentin 875/125.
 • Số đăng ký: VNA-2238-04

5 Vitamin

 • Khoáng chất và Vitamin
 • Thành phần: Thiamine, Vitamin B2, calcium pantothenate, Pyridoxine, Vitamin PP
 • Dạng thuốc: Viên nén bao đường
 • Số đăng ký: VNA-3207-00

A.D.O

 • Khoáng chất và Vitamin
 • Thành phần: Vitamin A Palmitate, Vitamin D3
 • Dạng thuốc: Viên nang mềm
 • Số đăng ký: VNB-3242-05

Acezin 5mg

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Thành phần: Alimemazine
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VNA-1535-04

Aleran

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Triprolidin HCl 2,5mg, Pseudoephedrin HCL 60mg
 • Dạng thuốc: Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-13730-11

Altodin

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Thành phần: Cyproheptadine
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VNA-4867-02

AmoDHG 250

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicilin trihydrat tương đương 250mg
 • Số đăng ký: VD-9982-10

AmoDHG 500

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicilin trihydrat (tương đương 500mg Amoxicillin khan)
 • Số đăng ký: VD-9983-10

Amoxicilin 500

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicilin trihydrat tương đương 500 mg Amoxicilin
 • Dạng thuốc: Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 200 viên, chai 500 viên nang
 • Số đăng ký: VD-14181-11

Amoxicilin Capsules

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicilin 500mg (dưới dạng Amoxicilin trihydrat)
 • Số đăng ký: VD-9984-10

Amoxicillin-250mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicilline trihydrate
 • Dạng thuốc: Thuốc bột
 • Số đăng ký: VD-2376-07

Anomin

 • Khoáng chất và Vitamin
 • Thành phần: Beta caroten, tocoferol, Vitamin C
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VNA-3903-00

Anomin daily

 • Khoáng chất và Vitamin
 • Thành phần: Beta caroten, Thiamine nitrate, Riboflavin, Pyridoxine, Vitamin C, Vitamin E
 • Dạng thuốc: Viên nang mềm
 • Số đăng ký: VNB-2718-05

Anomin F

 • Khoáng chất và Vitamin
 • Thành phần: Beta caroten, tocoferol, Vitamin C
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VNA-3904-00

Antolac

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Lactobacillus acidophilus 150 tỷ vi khuẩn sống/1g
 • Dạng thuốc: Hộp 2 vỉ x 10 viên nang, hộp 1 chai 100 viên nang
 • Số đăng ký: VD-13731-11

Apicaps 500mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Ampicillin trihydrate
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VNA-1536-04

Apitim 10mg

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Amlodipine
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VNA-0990-03

Apitim 5mg

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Amlodipine, diCalcium phosphate
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VNA-1537-04