Thuốc hướng tâm thần

Huyền sâm phiến

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Thành phần: Huyền sâm
 • Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
 • Số đăng ký: VD-31180-18

Depakote 500mg

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Thành phần: Valproic acid(dưới dạng Valproate semisodium (natri divalproex) 538,200mg) 500mg
 • Dạng thuốc: Viên nén kháng acid dạ dày
 • Số đăng ký: VN3-103-18

Methylcobalamine

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Thành phần: Methylcobalamine
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm; Viên nén; Viên nang;Viên nén bao film

Nooapi 1200

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Thành phần: Piracetam 1200mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31035-18

Lyapi 150

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Thành phần: Pregabalin 150mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-31033-18

Alzepil

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Dạng thuốc: Alzepil có dạng viên nén bao phim hình tròn, hai mặt lồi, màu trắng hoặc gần như trắng. Một mặt có khắc chữ E, mặt còn lại khắc mã 381.

Mabza

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Thành phần: Mirtazapin 30mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31151-18

Dexmedetomidine

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Thành phần: Dexmedetomidine hydrochloride
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền; Dung dịch tiêm

Celexa®

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Dạng thuốc: Thuốc Celexa® có dạng viên nén bao phim chứa citalopram hydrobromide 10mg.

Lithi carbonat

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Dạng thuốc: Thuốc lithi carbonat có những dạng và hàm lượng sau:
  • Viên nén: 200 mg, 300 mg, 400 mg;
  • Dạng viên giải phóng nhanh: 300 mg, 450 mg.
   

Clogupon

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Thành phần: Clozapin 100mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-21401-18

Mesulide®

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Dạng thuốc: Thuốc Mesulide® có dạng viên nén 100 mg.

Fosphenytoin

 • Thuốc hướng tâm thần

Profenide®

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Dạng thuốc: Thuốc Profenide® có dạng viên nén, hàm lượng 50mg.

Mastu® S, Mastu® S Forte