Thuốc hướng tâm thần

Voltaren Optha®

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Dạng thuốc: Thuốc Voltaren Optha® có dạng thuốc nhỏ mắt hàm lượng 1 mg/ml.

Wobenzym N®

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Dạng thuốc: Thuốc Wobenzym N® có dạng viên nén, mỗi viên chứa các thành phần với hàm lượng sau:
  • Pancreatin 100 mg;
  • Papain 60 mg;
  • Bromelain 45 mg;
  • Trypsin 24 mg;
  • Chymotrypsin 1 mg;
  • Rutin 50 mg.
   

Reopro

 • Thuốc hướng tâm thần

Primidone