Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn

Claritin-D 24 Hour®

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Dạng thuốc: Thuốc Claritin-D 24 Hour® có dạng viên nén phóng thích kéo dài và hàm lượng loratadine 10 mg + pseudoephedrine 240 mg.

Hasalfast®

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Dạng thuốc: Thuốc Hasalfast® có dạng viên nén dài bao phim hàm lượng 60 mg.

Synflorix®

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Dạng thuốc: Thuốc Synflorix® có dạng hỗn dịch tiêm, mỗi ống có hàm lượng 0,5 ml.

Imexofen 60

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Dạng thuốc: Imexofen 60 được bào chế dưới dạng viên nén bao phim với hàm lượng fexofenadin hydroclorid trong mỗi viên là 60mg.
   

Nấm aga

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn

Lungmoss

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn

Glutamine

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Dạng thuốc: Glutamine có những dạng và hàm lượng sau:
  • Bột pha dung dịch;
  • Bột pha hỗn dịch;
  • Viên nén;
  • Viên nang;
  • Bột;
  • Gói.
   

Cúc cao su

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn

Chùm ngây

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn

Buckthorn

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Dạng thuốc: Thảo dược buckthorn có những dạng và hàm lượng sau:
  • Dịch chiết xuất;
  • Thảo dược khô;
  • Trà.
   

Bạch đậu khấu

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn

Vắc-xin viêm gan B

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Dạng thuốc: Vắc-xin viêm gan B có dạng  thuốc tiêm.

Vắc-xin bệnh dại

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn

Vắc xin 6 trong 1

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Dạng thuốc: Vắc xin 6 trong 1 có dạng dung dịch tiêm.
    

Trizivir

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn

Loratadine + Pseudoephedrine

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn

Lenalidomide

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn

Claritin®