Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM

Star Benko®

 • Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng
 • Thành phần: Benzalkonium chloride
 • Dạng thuốc: Thuốc Star Benko® có dạng viên ngậm chứa 1 mg benzalkonium.
 • Số đăng ký: VD-2608-07

Abitulan 20%

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: ichthammol
 • Dạng thuốc: Thuốc mỡ bôi da
 • Số đăng ký: VD-0635-06

Abitulan 50%

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: ichthammol
 • Dạng thuốc: Thuốc mỡ bôi da
 • Số đăng ký: VD-0636-06

Acalix-500mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Mebendazole
 • Dạng thuốc: Viên nhai
 • Số đăng ký: VD-2596-07

AcetaExtra

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Acetaminophen, Caffeine
 • Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
 • Số đăng ký: VD-4776-08

Acetaphen 160mg/5ml

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Acetaminophen
 • Dạng thuốc: Hỗn dịch
 • Số đăng ký: VNB-1951-04

Acetaphen 325 325mg

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Acetaminophen
 • Dạng thuốc: Viên nén dài
 • Số đăng ký: VNB-1808-04

Acetaphen 500mg

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Acetaminophen
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VNB-1807-04

Acetaphen codein

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Acetaminophen, Codeine phosphate
 • Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
 • Số đăng ký: VNB-3309-05

Acetaphen extra

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Acetaminophen, Caffeine
 • Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim
 • Số đăng ký: VNB-3881-05

Acid acetylsalicylic 81mg

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Aspirin
 • Dạng thuốc: Viên bao phim
 • Số đăng ký: VNB-1952-04

Alenax 5

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Alendronate
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-1967-06

Alenax 70

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Alendronate
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-1968-06

Alipid 10mg

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Atorvastatin
 • Dạng thuốc: Viên bao phim
 • Số đăng ký: VNB-4185-05

Alipid 20mg

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Atorvastatin calcium
 • Dạng thuốc: Viên bao phim
 • Số đăng ký: VNB-4186-05

Alpha chymotrypsin 4200 đơn vị USP

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Chymotrypsine
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VNB-2998-05

Ambroasthma 30

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Ambroxol
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VD-1735-06

Ambroasthma 75

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Ambroxol
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VD-1736-06

Amebismo 525mg/15ml

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Bismuth subsalicylate, magnesium, Aluminum silicat
 • Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
 • Số đăng ký: VNB-2139-04

Amecold C

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Acetaminophen, Chlorpheniramine, Vitamin C
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VNB-2377-04