Thuốc tim mạch

Rinoflam

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Cao đặc toàn phần: 480mg (tương đương với 2.227,5mg dược liệu, bao gồm: Tân di hoa 270mg; Tiền hồ 405mg; Ý dĩ 540mg; Cam thảo 135mg; Phòng phong 270mg; Thiên hoa phấn 405mg; Cát cánh 202,5mg)
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-31250-18

Metazydyna

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Trimetazidin dihydroclorid 20mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-21630-18

Converium 150mg

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Irbesartan 150mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-21536-18

Vestar MR Tablet

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Trimetazidin HCl 35mg
 • Dạng thuốc: Viên nén giải phóng kéo dài
 • Số đăng ký: VN-21408-18

Atobe

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat) 10mg; Ezetimib 10mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31164-18

Cardogrel

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat) 75 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31056-18

Guanethidine

 • Thuốc tim mạch

Actelsar 40mg

 • Thuốc tim mạch
 • Dạng thuốc: Actelsar 40mg có ở dạng viên nén.

Metoprolol + Hydrochlorothiazide

 • Thuốc tim mạch

Lipodis 10/10

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Simvastatin 10mg; Ezetimibe 10mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31380-18

Ubiquinone

 • Thuốc tim mạch
 • Dạng thuốc: Ubiquinone có những dạng sau:
  • Viên nén
  • Con nhộng
  • Bột hỗn hợp
  • Dung dịch
  • Viên nén tan rã.
   

Propafenone

 • Thuốc tim mạch
 • Dạng thuốc: Propafenone có ở dạng:
  • Viên nén.
  • Viên nang, phóng thích kéo dài.
   

Fondaparinux

 • Thuốc tim mạch

Topbrain

 • Thuốc tim mạch
 • Dạng thuốc: Topbrain có ở dạng viên nén bao phim.

Bumetanide

 • Thuốc tim mạch

Tozaar®

 • Thuốc tim mạch
 • Dạng thuốc: Thuốc Tozaar® có dạng viên nén và hàm lượng là 50mg.

Tocainide

 • Thuốc tim mạch
 • Dạng thuốc: Tocainide có những dạng viên nén hàm lượng 400 mg và 600 mg.

Isoproterenol

 • Thuốc tim mạch
 • Dạng thuốc: Thuốc isoproterenol có dạng và hàm lượng sau:
  • Dung dịch tiêm isoproterenol 0,2 mg/ml.
   

Tinh dầu tràm trà

 • Thuốc tim mạch

Buphenine

 • Thuốc tim mạch