Thuốc tác dụng trên đường hô hấp

Spiolto® Respimat®

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Dạng thuốc: Spiolto Respimat có dạng thuốc hít với hàm lượng: tiotropium bromide 2,5mcg, olodaterol HCl 2,5mcg.

Potassium iodide

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Dạng thuốc: Thuốc potassium iodide có ở dạng:
  • Dạng dung dịch
  • Bột
  • Viên nén
  <

Natri Cromolyn (Thuốc Uống)

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp

Flixotide®