Thuốc tác dụng trên đường hô hấp

Ipratropium bromid

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Dạng thuốc: Khí dung định liều: 20 microgam/liều xịt, bình 200 liều. Dung dịch khí dung: 0,25 mg/ml (cho trẻ em), 0,5 mg/ml (cho người lớn).

Roflumilast

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Roflumilast
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim

T-Res 200mg

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Acetylcystein 200mg
 • Dạng thuốc: Viên nén sủi bọt
 • Số đăng ký: VD-31282-18

Thuốc cốm Curost 4mg

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Mỗi gói 500mg chứa: montelukast (dưới dạng montelukast natri) 4mg
 • Dạng thuốc: Thuốc cốm
 • Số đăng ký: VN-21389-18

Butamirate citrate

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Butamirate citrate
 • Dạng thuốc: Viên nén;Si rô;

Seosacin

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Ambroxol hydrochlorid 15mg; Clenbuterol 0,01mg
 • Dạng thuốc: Sirô uống
 • Số đăng ký: VN-21609-18

Tnpsinlukast

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 10mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31420-18

ACTIFED®

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Dạng thuốc: Thuốc Actifed® có dạng siro chai 60 ml.

Mucibaby

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Mỗi 1,5 gam bột chứa Potassium Guaiacol sulfonate 58,72 mg; Natri benzoat 113,4mg
 • Dạng thuốc: Thuốc bột
 • Số đăng ký: VD-31303-18

Theophylin®

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Dạng thuốc: Thuốc Theophylin® có dạng viên nén, hàm lượng 100mg.

Allegra-D® Allergy & Congestion