Thuốc điều trị bệnh da liễu

Leucodinine B®

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Dạng thuốc: Thuốc Leucodinine B® có dạng thuốc mỡ hàm lượng 10%.
   

Hydrocortisone + Axit fusidic

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu

Gentrisone®

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu

Erythromycin + Tretinoin (Erylik®)

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu

Epiduo®

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu

Axit fusidic

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu

Amcinonide

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu

Silkbiron

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Mỗi 10 gam kem chứa: Clotrimazol100 mg; Gentamicin (Dưới dạng Gentamicin sulfat) 10 mg;Betamethason (dưới dạng Betamethason dipropionat 6,43mg) 5 mg
 • Dạng thuốc: Kem bôi da
 • Số đăng ký: VD3-25-19

Shampoo Ciclopirox

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Mỗi 100ml dung dịch chứa Ciclopirox 1g
 • Dạng thuốc: Dung dịch
 • Số đăng ký: VD-33644-19

Nimegen 20mg

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Isotretinoin 20mg
 • Dạng thuốc: Viên nang mềm
 • Số đăng ký: VN-22350-19

Nic-Zoral

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Mỗi 5g chứa: Ketoconazol 0,1g
 • Dạng thuốc: kem bôi da
 • Số đăng ký: VD-33878-19

Lobetasol

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Mỗi 10g kem chứa Clotrimazol 100mg; Betamethason dipropionat 6,4mg
 • Dạng thuốc: Kem bôi da
 • Số đăng ký: VD-33668-19

Limupic

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Mỗi 10g thuốc mỡ chứa Tacrolimus (dưới dạng Tacrolimus monohydrat) 0,1 %
 • Dạng thuốc: Thuốc mỡ bôi da
 • Số đăng ký: VD-33442-19

Joterox

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Mỗi tuýp 15g chứa: Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat) 150mg
 • Dạng thuốc: Gel bôi ngoài da
 • Số đăng ký: VD-33853-19

Hydrocortison 1%

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Mỗi 1g kem chứa hydrocortison acetat 10mg
 • Dạng thuốc: Kem bôi da
 • Số đăng ký: VD-33641-19

Hy thiêm

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Hy thiêm
 • Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
 • Số đăng ký: VD-33541-19

Huyền sâm chế

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Mỗi 1 kg chứa: Huyền sâm 1kg
 • Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
 • Số đăng ký: VD-33326-19

Hutatretin

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Tretinoin 10 mg
 • Dạng thuốc: Viên nang mềm
 • Số đăng ký: VD-33168-19

Fungafin

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Mỗi 1g thuốc chứa: Terbinafin hydroclorid 10mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
 • Số đăng ký: VD-33425-19

Fudareus-B

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Mỗi tuýp 15g kem chứa Acid fusidic (dưới dạng hemihydrat) 2%; Betamethason (dưới dạng este valerat) 0,1%
 • Dạng thuốc: Kem bôi da
 • Số đăng ký: VD-33639-19