Thuốc điều trị bệnh da liễu

Vinoyl-5

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Mỗi 15g chứa: Anhydrous Benzoyl Peroxide (dưới dạng Hydrous benzoyl peroxide) 0,75g
 • Dạng thuốc: Gel bôi da
 • Số đăng ký: VD-31150-18

Diethylphtalat

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Diethylphthalate
 • Dạng thuốc: Lọ 20 ml, chất lỏng không màu, hoặc màu hơi ngà vàng, sánh, có mùi nhẹ.
 • Số đăng ký: VNB-4528-05

Pirolam

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Mỗi gam chứa Ciclopirox olamin 10mg
 • Dạng thuốc: Hỗn dịch dùng ngoài
 • Số đăng ký: VN-21631-18

Alclometasone

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu

Clairodermyl®

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Dạng thuốc: Thuốc Clairodermyl® có dạng thuốc mỡ dùng ngoài da hàm lượng 5%, 10%.

Mafenide

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Dạng thuốc: Thuốc mafenide có dạng thuốc bột để pha dung dịch và dạng bôi ngoài da 50g.

Propecia®

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Dạng thuốc: Thuốc Propecia® có dạng viên nén với hàm lượng 1 mg.

Permethrin

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Permethrin
 • Dạng thuốc: Kem 5%; thuốc xức 1%

Thuốc uống Actisô

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Mỗi ống 10ml chứa cao đặc Actisô (tương đương 20g lá tươi Actisô) 0,2g
 • Dạng thuốc: Dung dịch uống
 • Số đăng ký: VD-31055-18

Accutane®

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Dạng thuốc: Thuốc Accutane® có dạng viên nang.

Formaldehyde

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu

Sulfur

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu

Betriol

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Mỗi 1g mỡ chứa: Betamethason (dưới dạng betamethason dipropionat) 0,5mg; Calcipotriol (dưới dạng monohydrat) 50mcg
 • Dạng thuốc: Mỡ bôi da
 • Số đăng ký: VD-31237-18

Sulconazole

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Dạng thuốc: Thuốc sulconazole có những dạng và hàm lượng sau:
  • Thuốc kem: 1% (15g, 30g, 60g);
  • Thuốc nước: 1% (5ml, 30ml).
   

Bacitracin + polymycin B

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu

Contractubex® Gel

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Dạng thuốc:
  • Thuốc Contractubex® Gel có dạng gel thoa da hàm lượng 10 g, 50 g.
   

Betamethasone + Neomycin

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu

Flucinar

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Dạng thuốc: Flucinar có dạng thuốc mỡ bôi da.

Catioma cream

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Mỗi 10g chứa: Mometason furoat 10mg
 • Dạng thuốc: Cream bôi da
 • Số đăng ký: VN-21592-18

nhôm axetat

 • Thuốc điều trị bệnh da liễu
 • Thành phần: Aluminium acetate
 • Dạng thuốc: Dung dịch để pha loãng chứa nhôm acetat 13%.