Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch

Trastuzumab

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch

Regorafenib

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch

Estramustin phosphate

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Dạng thuốc: Thuốc estramustin phosphate có những dạng và hàm lượng sau: viên nang, dạng uống, như natri phosphat: 140 mg

Dasatinib

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch

Oxlatin

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Mỗi 20ml dung dịch chứa Oxaliplatin 100mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch đậm dặc pha truyền tĩnh mạch
 • Số đăng ký: QLĐB-790-19

Miracel

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Mỗi 8ml chứa Docetaxel khan 160mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha truyền tĩnh mạch
 • Số đăng ký: QLĐB-789-19

Mefuform

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Tegafur 100 mg; Uracil 224 mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-33667-19

Medoome 40mg Gastro-resistant capsules

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Omeprazole 40mg
 • Dạng thuốc: Viên nang kháng acid dạ dày
 • Số đăng ký: VN-22239-19

Lykalyzop

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Zoledronic acid (tương đương Zoledronic acid khan 4mg)
 • Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
 • Số đăng ký: VN-22229-19

Kahagan New

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Cao đặc atiso (tương đương Actiso 900mg) 100mg; Cao đặc rau đắng đất (tương đương rau đắng đất 600mg) 75mg; Cao đặc Bìm Bìm (tương đương Bìm bìm biếc 75mg) 7,5mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33789-19

Jakavi 10mg

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Ruxolitinib (dưới dạng ruxolitinib phosphat) 10mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN3-244-19

Iritero 40mg/2ml

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Irinotecan hydroclorid (dưới dạng Irinotecan hydroclorid trihydrat) 40mg/2ml
 • Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
 • Số đăng ký: VN3-235-19

Irinotecan Hydrochloride Injection 40mg/2ml

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Irinotecan hydroclorid40mg/2ml
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN3-237-19

Ifosfamide 1000 Stada

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Ifosfamid 40mg/ml
 • Dạng thuốc: Dung dịch truyền
 • Số đăng ký: VN-22305-19

Hypeplis

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Mycophenolat mofetil 500mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33446-19

Getoxatin-50mg/25ml

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Oxaliplatin 2mg/1ml
 • Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền
 • Số đăng ký: VN3-228-19

Docehope 80mg/2ml

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Docetaxel (dạng khan) 80mg/ 2ml
 • Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch truyền tĩnh mạch
 • Số đăng ký: VN3-233-19

Đan sâm chế

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Mỗi 1 kg chứa: Đan sâm 1 kg
 • Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
 • Số đăng ký: VD-33318-19

Daivy ho

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Chai 70ml chứa: Cao khô lá Thường xuân (tương đương 49mg Hederacoside C) 0,49g
 • Dạng thuốc: Siro
 • Số đăng ký: VD-33577-19

Đại tràng bảo dược

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Cao khô Hoàng liên tỷ lệ 1/4,5 (tương đương Hoàng liên 800mg) 178mg; Bột Mộc hương 200mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-33563-19