Thuốc lợi tiểu

Spinolac 50 mg

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Spironolacton 50mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-33888-19

PQA Ngũ sắc

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Mỗi lọ 15 ml chứa: Dịch chiết Hoa ngũ sắc (tương đương với 15 g Hoa ngũ sắc) 15 ml
 • Dạng thuốc: Dung dịch dùng ngoài
 • Số đăng ký: VD-33212-19

PQA Tán sỏi

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Mỗi gói 1,5g hoàn cứng chứa 1 g cao khô tương đương dược liệu: Kim tiền thảo 5 g
 • Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
 • Số đăng ký: VD-33520-19

PQA Mát gan giải độc

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Mỗi gói 1,4g hoàn cứng chứa 1,0 g cao khô Diệp hạ châu đắng tương đương: Diệp hạ châu đắng 10g
 • Dạng thuốc: Viên hoàn cứng
 • Số đăng ký: VD-33519-19

PQA Bát trân

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Mỗi 10 ml cao lỏng chứa 8,53g cao hỗn hợp dược liệu tương đương: Đương quy 3,33 g; Xuyên khung 1,67g; Thục địa 5,00g; Bạch thược 2,67 g; Nhân sâm 1,00 g; Phục linh 2,67 g; Bạch truật 3,33 g; Chích cam thảo 1,67g
 • Dạng thuốc: Cao lỏng
 • Số đăng ký: VD-33517-19

PQA Lục vị địa hoàng

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Mỗi 5 ml cao lỏng chứa 4,17g cao hỗn hợp dược liệu (3:1) tương đương: Thục địa 4,0 g; Hoài sơn 2,0 g; Sơn thù 2,0 g; Trạch tả 1,5 g; Mẫu đơn bì 1,5 g; Bạch linh 1,5 g
 • Dạng thuốc: Cao lỏng
 • Số đăng ký: VD-33518-19

PQA Actiso

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Mỗi viên chứa 240 mg cao khô tương đương: Actiso 3,0 g
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-33516-19

Povidon 10%

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Mỗi 100 g chứa: Povidon iod 10g
 • Dạng thuốc: Gel dùng ngoài
 • Số đăng ký: VD-33839-19

Polfurid

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Furosemide 40mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-22449-19

Agifuros 20

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Furosemid 20 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-33370-19

Furosemide

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Furosemid 40mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31311-18

Acetazolamid 250mg

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Acetazolamide
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VNB-2955-05

Aldactone

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Spironolactone
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-4548-07

Apo hydro

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Hydrochlorothiazide
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-5363-01

Apo-amilzide

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Hydrochlorothiazide, Amiloride hydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-2560-07

Apo-furosemide 40mg

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Furosemide USP
 • Dạng thuốc: Viên nén-40mg
 • Số đăng ký: VN-2571-07

Apo-hydro 25mg

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Hydrochlorothiazide
 • Dạng thuốc: Viên nén-25mg
 • Số đăng ký: VN-2573-07

Ateron tab.

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Atenolon; Chlorthalidone
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-14419-11

Becosemid

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Furosemid 40mg
 • Số đăng ký: VD-11954-10

Czartan-50

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Losartan kali
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-15527-12