Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu

Vardenafil

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu

Methylthioninium chlorid

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu
 • Dạng thuốc: Thuốc methylthioninium chlorid có những dạng và hàm lượng sau:
  • Dạng hỗn dịch 10 mg;
  • Dạng viên uống 55 mg.
   

Tiopronin

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu
 • Dạng thuốc: Thuốc tiopronin có những dạng viên nén hàm lượng 250 mg.

Tolterodine

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu
 • Dạng thuốc: Thuốc tolterodine có dạng viên nén hàm lượng 1mg và 2mg.

Axit nalidixic

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu

Kali Phosphate

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu

Myrbetriq®

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu
 • Dạng thuốc: Thuốc Myrbetriq® có dạng viên nén bao phim phóng thích chậm, hàm lượng 25mg.

Fesoterodine

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu
 • Dạng thuốc: Fesoterodine có những dạng và hàm lượng sau:
  Viên nén phóng thích kéo dài, dạng uống: 4 mg, 8 mg.

Lactacyd

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu
 • Dạng thuốc: Lactacyd có dạng dung dịch tạo bọt, dạng sữa hoặc bôi tại chỗ: chai 60ml và 250ml, gói 10ml.

Re-Zoom

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu
 • Dạng thuốc: Re-Zoom có dạng viên nén dài bao phim màu vàng, hàm lượng tadalafil 20mg.

Terconazole

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu

Trospium chloride

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu
 • Dạng thuốc: Trospium chloride có ở những dạng sau:
  • Viên nén.
  • Viên nang, phóng thích kéo dài.
   

Driptane®

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu
 • Dạng thuốc: Thuốc Driptane® có dạng viên nén và hàm lượng 5 mg.

Oxybutynin

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu

Lanthanum carbonate

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu

Alprostadil

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu

Povidone

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu
 • Dạng thuốc: Thuốc Povidone có dạng dung dịch.

Nifuratel

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu
 • Dạng thuốc: Thuốc nifuratel có những dạng viên nén hàm lượng 200 mg.

Prostin®

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu
 • Dạng thuốc: Thuốc Prostin®  có dạng:
  • Viên đặt hàm lượng 20mg;
  • Gel.
   

Hyoscyamine

 • Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu