Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp

Tatanol

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Acetaminophen 500mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31334-18

Disomic

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Dexketoprofen (dưới dạng Dexketoprofen trometamol) 50mg/2ml
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm/ dung dịch đậm đặc để pha truyền tĩnh mạch
 • Số đăng ký: VN-21526-18

Digesleen

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Mỗi 4,1 gam cốm chứa Cao lỏng dược liệu 0,056ml (tương đương 56mg dược liệu, bao gồm: Nhục đậu khấu 16mg; Sa nhân 16mg; Trần bì 24mg); Bạch biển đậu 800mg; Ý dĩ 800mg; Hoài sơn 800mg; Đảng sâm 800mg; Liên nhục 400mg; Mạch nha 400mg
 • Dạng thuốc: Thuốc cốm
 • Số đăng ký: VD-31246-18

Đỗ trọng chích muối ăn

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Đỗ trọng
 • Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
 • Số đăng ký: VD-31139-18

Acide niflumique

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Acide niflumique
 • Dạng thuốc: Viên nén

Mexcold 325

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Paracetamol 325mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31118-18

Dicsep

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Sulfasalazin 500 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao tan trong ruột
 • Số đăng ký: VD-31127-18

Độc hoạt tang ký sinh MKP

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương với: Độc hoạt 300mg, tang ký sinh 200mg, quế chi 200mg, tần giao 200mg, tế tân 200mg, phòng phong 200mg, ngưu tất 200mg, đỗ trọng 200mg, sinh địa 200mg, đương quy 200mg, bạch thược 200mg, xuyên khung 200mg, nhân sâm
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31310-18

Allopurinol-Lesinurad

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Dạng thuốc: Thuốc Allopurinol-Lesinurad có dạng viên nén.

Lysozyme chloride

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Dạng thuốc: Thuốc lysozyme chloride có dạng viên nén với hàm lượng 90mg.

Tinh thận đơn

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Cao khô hỗn hợp 12:1 (tương đương với 2,5g dược liệu gồm: Câu kỷ tử 870mg, thỏ ty tử 870mg, ngũ vị tử 109mg, xa tiền tử 217mg, phúc bồn tử 435mg) 208mg
 • Dạng thuốc: Viên nang mềm
 • Số đăng ký: VD-31290-18

Đỗ trọng phiến

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Đỗ trọng
 • Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
 • Số đăng ký: VD-31175-18

Paracetamol

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Paracetamol 325mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31050-18

Bạch linh phiến

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Bạch linh
 • Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
 • Số đăng ký: VD-31167-18

Sympal

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Dexketoprofen (dưới dạng Dexketoprofen trometamol) 25mg
 • Dạng thuốc: Bột cốm pha dung dịch uống
 • Số đăng ký: VN3-93-18

Cicletanine

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp

Argibu 300

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Dexibuprofen 300mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31161-18

Paracold Flu

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Paracetamol 500mg; Caffein 25mg; Phenylephrin hydrochlorid 5mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31317-18

Aescinate natri

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Aescinate natri
 • Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm; dung dịch tiêm

Synatura Syrup

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Cao khô lá Ivy (Cao khô lá thường xuân) ; Cao khô Rhizoma Coptidis (Hoàng Liên)
 • Dạng thuốc: Siro
 • Số đăng ký: VN-21576-18