Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp

Flurbiprofen® 8,75 mg loz

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Dạng thuốc: Thuốc Flurbiprofen® 8,75 mg loz có dạng viên ngậm hàm lượng 8,75 mg.

Aspirin UPSA®

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Dạng thuốc: Thuốc Aspirin UPSA® có những dạng và hàm lượng nào?
  Thuốc Aspirin UPSA® có dạng viên sủi và hàm lượng aspirin 500 mg.

Tetrabenazine

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Dạng thuốc: Tetrabenazine có ở dạng viên nén.

Aspirin + Dipyridamole

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp

Tế tân

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Mỗi 1 kg chứa: Tế tân 1 kg
 • Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
 • Số đăng ký: VD-33335-19

Tang ký sinh

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Mỗi 1 kg chứa: Tang ký sinh 1 kg
 • Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
 • Số đăng ký: VD-33334-19

Tanacold flu

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Paracetamol 325mg; Guaifenesin 200mg; Dextromethorphan HBr 10mg; Phenylephrin HCl 5mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33232-19

Tanacinadvin SC

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Ibuprofen 200mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao đường
 • Số đăng ký: VD-33967-19

Tana-Bupagic F

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Paracetamol 500mg; Ibuprofen 200mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-33966-19

SPOSAMIN

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Glucosamin sulfat (dưới dạng glucosamin sulfat kali clorid331,71 mg) 250mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-33225-19

Sozfax 4

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Lornoxicam 4mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33870-19

Ramlepsa

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Tramadol hydrochloride 37,5 mg; Acetaminophen (Paracetamol) 325mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-22238-19

Ralomax

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Raloxifen HCl (tương đương Raloxifen 55,71mg) 60mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33747-19

Pavado Cảm cúm

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Paracetamol 500 mg; Cafein 25 mg; Phenylephrin HCl 5 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33141-19

Patandolusa cảm cúm

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Paracetamol 500 mg; Caffein 25 mg; Phenylephrine hydrochloride 5 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33163-19

Paracetamol macopharma

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Mỗi lml dung dịch chứa: Paracetamol 10mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
 • Số đăng ký: VN-22243-19

Paracetamol G.E.S10mg/ml

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Paracetamol 10 mg/ml
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
 • Số đăng ký: VN-22308-19

Panactol 150 mg

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Mỗi 1,5 g bột chứa: Paracetamol 150 mg
 • Dạng thuốc: Thuốc bột sủi bọt
 • Số đăng ký: VD-33464-19

Panactol 250 mg

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Mỗi 1,5 g bột chứa: Paracetamol 250 mg
 • Dạng thuốc: Thuốc bột sủi bọt
 • Số đăng ký: VD-33465-19

Pamol 250

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Mỗi 5ml hỗn dịch chứa: Paracetamol 250mg
 • Dạng thuốc: Hỗn dịch uống
 • Số đăng ký: VD-33429-19