Công ty cổ phần Pymepharco - VIỆT NAM

Galremin 12mg

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Thành phần: Galantamin (dưới dạng Galantamin hydrobromid) 12mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33769-19

Crocin 200 mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 200mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-33768-19

Tatanol

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Acetaminophen 500mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31334-18

Cefastad 250

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 250mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-31329-18

Ursoterol 250mg

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Ursodeoxycholic acid 250mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31335-18

Atheren

 • Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn
 • Thành phần: Alimemazin (dưới dạng Alimemazin tartrat) 5mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31328-18

Merocam inj.

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Mỗi ống 1,5ml chứa: Meloxicam 15mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VD-31333-18

Histigo 16mg

 • Thuốc hướng tâm thần
 • Thành phần: Betahistin dihydroclorid 16mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31332-18

Cefastad 500

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-31330-18

Celorstad 250mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 250mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-31331-18

Aceclofenac PMP

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Aceclofenac 100 mg
 • Dạng thuốc: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-14511-11

Acitonal - 5

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Risedronat natri 5mg
 • Dạng thuốc: Hộp 2 vỉ x 7 viên bao phim
 • Số đăng ký: VD-14512-11

Acitonal 35mg

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Risedronate
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-1949-06

Acitonal 5mg

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Risedronate
 • Dạng thuốc: Viên bao phim
 • Số đăng ký: VD-1950-06

Actagin

 • Khoáng chất và Vitamin
 • Thành phần: Vitamin A,Vitamin B1,Vitamin B2,Vitamin B5,Vitamin B6,Vitamin B12,Vitamin D,Vitamin PP,Vitamin C,Vitamin E,Folic acid
 • Dạng thuốc: Viên nang mềm
 • Số đăng ký: VNA-1136-03

Actiflex

 • Khoáng chất và Vitamin
 • Thành phần: Acid Ascorbic, Ergocalciferol, Nicotinamid, Riboflavin, Thiamin nitrat, Retinol palmitat
 • Số đăng ký: VD-10638-10

Afulocin

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Pefloxacin mesilate dihydrate
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VD-5793-08

Albendazole ABZ 400

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Albendazole
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VNA-1655-04

Alenbone

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Alendronat natri tương đương với 10 mg Alendronic acid
 • Số đăng ký: VD-11854-10

Alenbone Plus

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Alendronat natri tương đương với 70 mg Alendronic acid, cholecalciferol 2800UI
 • Dạng thuốc: Hộp 1 vỉ x 4 viên nén
 • Số đăng ký: VD-13970-11