Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM

Niflad ES

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 600mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Kali Clavulanat kết hợp với Avicel 1:1) 42,9mg
 • Dạng thuốc: Viên nén phân tán
 • Số đăng ký: VD-33455-19

Lanam DT 200mg/28,5mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 200mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Kali Clavulanat - Avicel (1:1)) 28,5mg
 • Dạng thuốc: Viên nén phân tán
 • Số đăng ký: VD-33453-19

Lanam DT 400mg/57mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 400mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Kali Clavulanat - Avicel (1:1)) 57mg
 • Dạng thuốc: Viên nén phân tán
 • Số đăng ký: VD-33454-19

Imefed 875mg/125mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 875mg; Acid Clavulanic (dưới dạng kali Clavulanat - Avicel (1:1)) 125mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33452-19

Claminat IMP 500mg/62,5mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Mỗi 1,5g bột chứa Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat powder) 500mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Kali Clavulanat-syloid (1:1)) 62,5mg
 • Dạng thuốc: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
 • Số đăng ký: VD-33451-19

Biocemet tab 500mg/62,5mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500mg; Acid Clavulanic (dưới dạng kali Clavulanat - Avicel (1:1)) 62,5mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33450-19

Bacsulfo 1g/0,5g

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cefoperazon 1g; Sulbactam 0,5g (dưới dạng hỗn hợp bột vô khuẩn cefoperazon natri và sulbactam natri tỷ lệ (2:1))
 • Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
 • Số đăng ký: VD-33157-19

Bacsulfo 0,25g/0,25g

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cefoperazon 0,25g; Sulbactam 0,25g (dưới dạng hỗn hợp bột vô khuẩn cefoperazon natri và sulbactam natri tỷ lệ (1:1))
 • Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
 • Số đăng ký: VD-33156-19

Mexcold 325

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Paracetamol 325mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31118-18

Imexime 50

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Mỗi gói 1g chứa Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat) 50 mg
 • Dạng thuốc: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
 • Số đăng ký: VD-31116-18

Claminat IMP 625mg

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 500mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Kali Clavulanat kết hợp với Avicel 1:1) 125mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31117-18

Amoxicillin 0,5g

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin natri) 0,5g
 • Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
 • Số đăng ký: VD-31113-18

Imetoxim 2g

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim natri) 2g
 • Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
 • Số đăng ký: VD-31115-18

Moprazol

 • Thuốc đường tiêu hóa
 • Thành phần: Omeprazol (dưới dạng pellet Omeprazol 8,5%) 20mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột
 • Số đăng ký: VD-31119-18

Amoxicillin 1g

 • Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm
 • Thành phần: Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin natri) 1g
 • Dạng thuốc: Thuốc bột pha tiêm
 • Số đăng ký: VD-31114-18

4B with ginseng

 • Khoáng chất và Vitamin
 • Thành phần: Lecithin, ginseng extract, Vitamin B1, B2, B6, B12
 • Dạng thuốc: Viên nang mềm
 • Số đăng ký: VN-8000-09

A.C Mexcold

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Acetaminophen, Chlorpheniramine
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VNB-2054-04

ABAB 325mg

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Acetaminophen
 • Dạng thuốc: Viên nén dài
 • Số đăng ký: VNB-0759-03

ABAB 500mg

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: Paracetamol
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VD-5135-08

AC-Diclo

 • Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp
 • Thành phần: paracetamol 500mg, diclofenac natri 50mg
 • Dạng thuốc: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
 • Số đăng ký: VD-13824-11