PQA Mát gan giải độc

Nhóm thuốc
Thuốc lợi tiểu
Thành phần
Mỗi gói 1,4g hoàn cứng chứa 1,0 g cao khô Diệp hạ châu đắng tương đương: Diệp hạ châu đắng 10g
Dạng bào chế
Viên hoàn cứng
Dạng đóng gói
Hộp 10 gói, 25 gói x 1,4g; Hộp 1 lọ 14g; Hộp 1 lọ 28g; Hộp 1 lọ 42g
Sản xuất
Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Đăng ký
Công ty cổ phần dược phẩm PQA
Số đăng ký
VD-33519-19