PQA Tán sỏi

Nhóm thuốc
Thuốc lợi tiểu
Thành phần
Mỗi gói 1,5g hoàn cứng chứa 1 g cao khô tương đương dược liệu: Kim tiền thảo 5 g
Dạng bào chế
Viên hoàn cứng
Dạng đóng gói
Hộp 10 gói, 25 gói, 50 gói, 100 gói, 150 gói x 1,5g
Sản xuất
Cơ sở sản xuất thuốc đông y Dược phẩm PQA - VIỆT NAM
Đăng ký
Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông - VIỆT NAM
Số đăng ký
VD-33520-19