Reopro

Tìm hiểu về Reopro bao gồm: công dụng, liều dùng, tác dụng phụ, cảnh báo, tương tác thuốc và đối tượng dùng thuốc.

Nhóm thuốc
Thuốc hướng tâm thần