Thuốc tác dụng trên đường hô hấp

Leuticast 10

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Montelukast (dưới dạng natri montelukast) 10mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33906-19

Lainmi 4mg

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 4mg
 • Dạng thuốc: Viên nén nhai
 • Số đăng ký: VN-22310-19

Kim tiền thảo P/H

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Cao đặc kim tiền thảo (tương đương với 2,3g dược liệu) 200 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33846-19

Kim tiền thảo HL

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Cao khô kim tiền thảo (tương ứng với kim tiền thảo 4,8g) 120 mg; Cao khô râu ngô (tương ứng với 1,2g Râu ngô) 35 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33781-19

Kidoxol

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Ambroxol hydroclorid 15mg/5ml
 • Dạng thuốc: Sirô
 • Số đăng ký: VN-22242-19

Enokast 4

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Mỗi gói 500mg chứa: Montelukast (dưới dạng natri montelukast) 4mg
 • Dạng thuốc: Thuốc cốm
 • Số đăng ký: VD-33901-19

Duolin Respules

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Mỗi 2,5ml chứa: Ipratropium bromide 0,5mg; Salbutamol (dưới dạng salbutamol sulfat) 2,5mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch phun mù
 • Số đăng ký: VN-22303-19

Dextrose 10%

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Mỗi 100ml dung dịch chứa: Dextrose anhydrous (dưới dạng Dextrose (glucose) monohydrate) 10g
 • Dạng thuốc: Dung dịch truyền
 • Số đăng ký: VN-22249-19

Dextromethorphan 10

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Dextromethophan HBr 10mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33960-19

Bromtryp

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Bromhexin hydroclorid 4mg/5ml
 • Dạng thuốc: Dung dịch uống
 • Số đăng ký: VD-33772-19

Bacsina

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Acetylcystein600mg
 • Dạng thuốc: Viên nén sủi
 • Số đăng ký: VN-22318-19

Ambroxol 30

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Ambroxol hydroclorid 30 mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-33616-19

Allernose MM

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Mỗi 5ml dung dịch chứa Brompheniramin maleat 4mg; Phenylephrin hydroclorid 10mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch uống
 • Số đăng ký: VD-33215-19

Acetakan 80

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Cao khô lá bạch quả (tương đương 19,2 mg flavonol glycosid) 80 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33365-19

Acetakan 120

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Cao khô lá bạch quả (tương đương 28,8 mg flavonol glycosid) 120 mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-33363-19

Olodaterol

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Olodaterol

Guaiacol

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Guaiacol
 • Dạng thuốc: viên nén, siro, hỗn dịch uống

Ephedrine hydrochloride

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Ephedrine hydrochloride
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm ephedrin hydroclorid 30 mg/ml, ống 1 ml.

Theophyline

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Theophylline
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm

Carbocysteine

 • Thuốc tác dụng trên đường hô hấp
 • Thành phần: Carbocystein
 • Dạng thuốc: Si rô; Viên nang;Siro; viên nang cứng