Gadoxetate disodium

Nhóm thuốc
Thuốc dùng chẩn đoán
Thành phần
Gadoxetate disodium
Chỉ định khi dùng Gadoxetate disodium
Sử dụng tiêm tĩnh mạch trong chụp cộng hưởng từ (MRI) của gan để phát hiện và mô tả các tổn thương ở bệnh nhân mắc bệnh gan khu trú đã biết hoặc nghi ngờ.
Cách dùng Gadoxetate disodium
0,025 mmol / kg