Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Peritofundin I với 1,5% Glucose

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Natri chloride, Natri lactat, calci chloride, magnesi clorid, glucose
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Số đăng ký: VD-2951-07

Dưỡng Tâm Thị Phiến

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Hoàng Kỳ, Cát Cánh, Sơn Tra, Đan Sâm, Mạch Môn, Dâm dương hoắc, Cam Thảo, Đẳng Sâm, Đương Qui, Băng phiến
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-12622-11

Haemodialysis concentrat HDM 8

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate, Glucose
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
 • Số đăng ký: VNB-0295-02

Haemodialysis concentrate HDM 13

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
 • Số đăng ký: VNB-0296-02

Haemodialysis concentrate HDM 4

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
 • Số đăng ký: VNB-0297-02

Haemodialysis concentrate HDM 6

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
 • Số đăng ký: VNB-0298-02

Kydheamo - 1Ac

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Natri clorid; Calci clorid.2H2O; Kali clorid; Natri acetat.3H2O, Magnesi clorid.6H2O
 • Dạng thuốc: Thùng 1 can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
 • Số đăng ký: VD-14250-11

Peritofundin 1 with 1,5%glucose

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Glucose, sodium chloride, sodium Lactate, calcium chloride, magnesium chloride
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Số đăng ký: VN-9798-05

Solucid AC 01

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Natri clorid, calci clorid dihydrat, kali clorid, magnesi clorid hexahydrat, acid acetic băng
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
 • Số đăng ký: VN-13127-11

Solucid AC 03

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Natri clorid, calci clorid dihydrat, kali clorid, magnesi clorid hexahydrat, acid acetic băng
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
 • Số đăng ký: VN-12444-11

Bidihaemo - 1A

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Natri clorid; Calci clorid.2H2O; Kali clorid; Magnesi clorid.6H2O
 • Dạng thuốc: Can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
 • Số đăng ký: VD-13759-11

Bidihaemo - 2A

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Natri clorid; kali clorid; calci clorid.2H2, Magnesi clorid.6H2O
 • Dạng thuốc: Can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
 • Số đăng ký: VD-13760-11

Bidihaemo - 2B

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Natri clorid; Natri bicarbonat
 • Dạng thuốc: Can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
 • Số đăng ký: VD-13761-11

Dianeal Low Calcium

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Dextrose, sodium chloride, sodium Lactate, calcium chloride, magnesium chloride
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân màng bụng
 • Số đăng ký: VN-9920-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 03

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic, Glucose monohydrate
 • Dạng thuốc: Dung dịch
 • Số đăng ký: VNB-4183-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 04

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic, Glucose monohydrate
 • Dạng thuốc: Dung dịch
 • Số đăng ký: VNB-4184-05

HD 1A Liq UId concentrate

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, glacial acetic acid
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
 • Số đăng ký: VNB-0299-02

HD 1B Liq UId concentrate

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium bicarbonate, sodium chloride
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
 • Số đăng ký: VNB-0300-02

Hebermin

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Hum-rec Epidermal Growth Factor (EGF) 0,15mg, Sulfadiazin bạc 0,15gam
 • Số đăng ký: VD-10550-10

Hebevera (gia hạn lần 2)

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Diệp hạ châu, Xuyên tâm liên, Chi tử
 • Số đăng ký: NC24-H01-10